Ostlänken, för eller emot? Den här frågan är obligatorisk

Hur ofta reser du med tåg till Stockholm? Den här frågan är obligatorisk

Skulle du oftare ta tåget till Stockholm om tidsvinsten är 30-40 min med snabbtåg? Den här frågan är obligatorisk

Vilken fråga vill du ha svar på i kommande undersökningar av Affärstaden och Webropol?