Ostlänken, för eller emot?
Hur ofta reser du med tåg till Stockholm?
Skulle du oftare ta tåget till Stockholm om tidsvinsten är 30-40 min med snabbtåg?
Vilken fråga vill du ha svar på i kommande undersökningar av Affärstaden och Webropol?