Ostlänken, för eller emot?

Hur ofta reser du med tåg till Stockholm?

Skulle du oftare ta tåget till Stockholm om tidsvinsten är 30-40 min med snabbtåg?

Vilken fråga vill du ha svar på i kommande undersökningar av Affärstaden och Webropol?